قیمت محصولات کشاورزی

اخرین قیمت نهاده های کشاورزی

محصول تاریخ کمترین قیمت بیشترین قیمت
کنجاله سویا ۹۸/۰۶/۲۶ 23500 27000
ذرت ۹۸/۰۶/۲۶ 13500 16000
تخم مرغ ۹۸/۰۶/۲۶ 50500 58500
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۰۶/۲۶ 13500 17000
پودر ماهی ۹۸/۰۶/۲۶ 75000 220000
گندم ۹۸/۰۶/۲۶ 17000 23000
مرغ زنده ۹۸/۰۶/۲۶ 85500 98000
کنجاله کلزا ۹۸/۰۶/۲۶ 18000 20100
مرغ کشتار ۹۸/۰۶/۲۶ 115000 143500
متیونین ۹۸/۰۶/۲۶ 190000 190000
لیزین ۹۸/۰۶/۲۶ 85000 85000
فسفات ۹۸/۰۶/۲۶ 50000 55000
جو ۹۸/۰۶/۲۶ 15000 24500
یونجه ۹۸/۰۶/۲۶ 19000 24800
کنجاله تخم پنبه ۹۸/۰۶/۲۶ 24500 26100
جوش شیرین ۹۸/۰۶/۲۶ 35000 40000
سبوس گندم ۹۸/۰۶/۲۶ 15000 20000
گوشت مرغ مادر ۹۸/۰۶/۲۶ 78000 111000
جوجه یکروزه تخمگذار ۹۸/۰۶/۲۶ 20000 30000
کنجاله آفتابگردان ۹۸/۰۶/۲۶ 26000 26200
پودر چربی ۹۸/۰۶/۲۶ 115000 135000
کربنات کلسیم ۹۸/۰۶/۲۶ 700 800
کاه ۹۸/۰۶/۲۶ 4500 7400
باگاس ۹۸/۰۶/۲۶ 2800 2900
سبوس برنج ۹۸/۰۶/۲۶ 4400 6500
دام زنده ۹۸/۰۶/۲۶ 290000 465000
دام کشتار ۹۸/۰۶/۲۶ 540000 950000
گوشت منجمد گوساله ۹۸/۰۶/۲۶ 480000 516000
جوجه یکروزه بوقلمون ۹۸/۰۶/۲۶ 210000 220000
بوقلمون زنده ۹۸/۰۶/۲۶ 150000 155000
بوقلمون کشتار ۹۸/۰۶/۲۶ 190000 195000
ترئونین ۹۸/۰۶/۲۶ 195000 200000
کولین ۹۸/۰۶/۲۶ 50000 51000
پولت ۹۸/۰۶/۲۶ 170000 190000
شترمرغ زنده ۹۸/۰۶/۲۶ 400000 470000
شترمرغ کشتار ۹۸/۰۶/۲۶ 850000 880000
مرغ قطعه بندی ۹۸/۰۶/۲۶ 88500 249500