قیمت محصولات کشاورزی

اخرین قیمت نهاده های کشاورزی

محصول تاریخ کمترین قیمت بیشترین قیمت
کنجاله سویا ۹۸/۰۳/۰۱ 33000 34000
ذرت ۹۸/۰۳/۰۱ 13000 16000
تخم مرغ ۹۸/۰۳/۰۲ 37000 43000
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۰۳/۰۱ 9000 13000
پودر ماهی ۹۸/۰۳/۰۱ 75000 210000
گندم ۹۸/۰۳/۰۱ 17000 20000
مرغ زنده ۹۸/۰۳/۰۲ 73000 90000
کنجاله کلزا ۹۸/۰۳/۰۱ 30500 34500
مرغ کشتار ۹۸/۰۳/۰۲ 95000 120000
متیونین ۹۸/۰۳/۰۱ 285000 295000
لیزین ۹۸/۰۱/۲۸ 260000 280000
فسفات ۹۸/۰۳/۰۱ 60000 61000
جو ۹۸/۰۳/۰۱ 13500 19000
یونجه ۹۸/۰۳/۰۱ 14000 20000
کنجاله تخم پنبه ۹۸/۰۲/۳۱ 23500 24000
جوش شیرین ۹۸/۰۳/۰۱ 45000 50000
سبوس گندم ۹۸/۰۳/۰۱ 15000 18000
گوشت مرغ مادر ۹۸/۰۳/۰۱ 84000 118000
جوجه یکروزه تخمگذار ۹۸/۰۳/۰۱ 45000 45000
کنجاله آفتابگردان ۹۷/۱۲/۲۰ 16000 16200
پودر چربی ۹۸/۰۳/۰۱ 110000 125000
کربنات کلسیم ۹۸/۰۳/۰۱ 700 800
کاه ۹۸/۰۳/۰۱ 5500 8000
باگاس ۹۸/۰۳/۰۱ 2800 2900
سبوس برنج ۹۸/۰۳/۰۱ 7500 9500
دام زنده ۹۸/۰۳/۰۱ 320000 450000
دام کشتار ۹۸/۰۳/۰۱ 630000 920000
گوشت منجمد گوساله ۹۸/۰۳/۰۱ 270000 300000
جوجه یکروزه بوقلمون ۹۸/۰۳/۰۱ 250000 260000
بوقلمون زنده ۹۸/۰۲/۳۱ 155000 160000
بوقلمون کشتار ۹۸/۰۲/۳۱ 210000 215000
ترئونین ۹۸/۰۲/۳۱ 175000 180000
کولین ۹۸/۰۲/۳۱ 85000 90000
پولت ۹۸/۰۲/۳۱ 145000 165000
شترمرغ زنده ۹۸/۰۳/۰۱ 250000 300000
شترمرغ کشتار ۹۸/۰۳/۰۱ 690000 710000
مرغ قطعه بندی ۹۸/۰۳/۰۲ 96500 185500